Kontakt

Blog

Szablony

Mobile menu

zamknij menu

x

Polityka prywatności

 

Postanowienia ogólne

  1. Firma Take Info Jacek Kłyszko, ul. Augustowska 5/14, 65-548 Zielona Góra, właściciel marki Loobinoo adres e-mail: hello@loobinoo.com, nr telefonu +48 512 264 372 w godzinach 12:00 - 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: take.info.pl oraz loobinoo.pl (dalej Agencja) szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Agencji do ochrony ich prywatności. Niniejszy dokument informuje w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane dane, przekazane przez Użytkowników.

  2. Firma Take Info Jacek Kłyszko dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystywaniem tych danych.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Agencja zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich zasobów w sposób anonimowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usług, konieczne jest nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego lub wypełnienie formularza kontaktowego.
W formularzu kontaktowym należy podać imię i adres mailowy.

 

Pozostałe dane osobowe wymienione w formularzu rejestracyjnym nie są danymi obligatoryjnymi, niezbędnymi do przesłania szerszych informacji o usługach Agencji. Ich podanie ma charakter dobrowolny, a użytkownik sam decyduje o tym które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

 

Administratorem zbieranych danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników strony jest Take Info Jacek Kłyszko, ul. Augustowska 5/14, 65-548 Zielona Góra, adres e-mail: take@take.info.pl, nr telefonu +48 512 264 372 w godzinach 12:00 - 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) - właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: take.info.pl . Firma Take Info Jacek Kłyszko przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Firma Take Info Jacek Kłyszko, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Firma Take Info Jacek Kłyszko może wyjawić:

  • anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalająca identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

 

Dostęp do danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji

Użytkownikom, udostępniającym dane osobowe, Firma Take Info Jacek Kłyszko gwarantuje prawo do ich wglądu, aktualizowania zgromadzonych treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres hello@loobinoo.com lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres wskazany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.

 

Zabezpieczenie danych

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników, przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Firma Take Info Jacek Kłyszko zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowany przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 

Informacje dodatkowe

Firma Take Info Jacek Kłyszko umieszcza na stronie take.info.pl linki umożliwiające usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Take Info Jacek Kłyszko.

 

Kontakt

Wszelkie pytania oraz uwagi, dotyczące zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania można kierować na adres: hello@loobinoo.com lub pisemnie, kierując swą korespondencję na adres, podany w akapicie Postanowienia ogólne, pkt. 1.

 

Strona wykonana w Webwavecms

Copywright © 2020 Loobinoo